Bij ’t Flinterke is veel te beleven. Knutselen, spelletjes, kleien en verhaaltjes lezen. Maar ook schminken, verkleden, disco, klauteren in de tuin en groepsgesprekjes. Activiteiten wisselen we af met vaste rust- en eetpauzes. Onze relax-hoek is een fijne plek om lekker te snoezelen met sfeerverlichting en -muziek. Alle kinderen binnen onze kinderopvang, zowel bij De Kruumelkes als bij De Flinterkes worden dagelijks Plus-momenten aangeboden. Bij De Kruumelkes vooral individueel of in kleine groepjes. Bij de Flinterkes in kleinere en grotere groepjes. Dit alles veelal thema-gericht. Gedurende de hele dag, tijdens het spelen, verzorgen en eten, wordt het onderwerp telkens weer even onder de aandacht gebracht. 

Natuur

Kinderopvang ’t Flinterke vindt natuur belangrijk voor kinderen. De natuur is iedere keer anders en stimuleert daardoor de verschillende ontwikkelingsgebieden op een speelse natuurlijke manier. De natuur wordt naar de kinderen toegebracht door b.v. plantjes, zand of beestjes binnen te laten zien of te voelen. Maar we gaan ook elke dag buiten op ontdekking. In natte periodes met laarzen en een regenbroek aan. Ook het voeren en verzorgen van onze kippen behoort tot een dagelijks terugkerende activiteit. We streven ernaar om ook met onze Kruumelkes zo vaak mogelijk een buitenmomentje te creëren.

Ruimte voor iedereen

De kinderen spelen en eten in hun eigen groep. Wij streven er echter naar dat alle kinderen met elkaar kunnen omgaan. Het is mogelijk voor de kinderen van beide groepen elkaar te bezoeken indien de groepssamenstelling dit toelaat. De buitenspeelruimte is voor gezamenlijk gebruik, dus daar kunnen ze elkaar ook vaker ontmoeten en van elkaar leren. De kinderen leren samenzijn en rekening houden met elkaar. En als het tijd is voor rust, individuele aandacht of een groepsactiviteit, wordt dit aangeboden. Er zijn voldoende bedjes aanwezig waar de kinderen een slaapje kunnen doen. 

Peuterplusactiviteiten

Voor kinderen vanaf 2 jaar bieden we een peuterplusprogramma aan. Elke dag zijn er extra activiteiten, in kleine of grotere groepen. Zowel binnen als in onze buitenruimtes. Wilt u meer weten over ‘peuterplus’? Vraag dan naar onze peuterplus-brochure

"De kinderen krijgen bij 't Flinterke veel ruimte on zelf te ontdekken."